SAM 2090

Stypendia Prezesa Federal-Mogul Gorzyce wręczone!

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018.
26 najzdolniejszych uczniów szkoły zostało wyróżnionych stypendium Dyrektora Szkoły, a 10 najlepszych (z najwyższą średnią ocen 4,93 – 5,14) otrzymało stypendium Federal-Mogul Gorzyce.
Ten przyjemny dla nas obowiązek wynika z podpisanego w ubiegłym roku porozumienia, które reguluje zasady współpracy naszego zakładu z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach.
Dzięki temu fundujemy nie tylko stypendia, ale także wyjazdy edukacyjne dla uczniów szkoły, organizujemy praktyki zawodowe oraz dni otwarte, podczas których umożliwiamy zapoznanie się z praktyczną stroną przyszłego zawodu.
Nasze tegoroczne stypendia trafiły w ręce uczniów reprezentujących: Technikum Ekonomiczne (3 uczennice), Logistyczne (3 uczennice), Informatyczne (3 uczniów) oraz Mechatroniczne (1 uczeń).
Gratulujemy imponujących wyników Stypendystom, Dyrekcji szkoły oraz Rodzicom wyróżnionej młodzieży!

Powrót Powrót