Jakość

01

Federal-Mogul Powertrain dysponuje w pełni wyposażonym laboratorium metalurgicznym.

Pracownicy laboratorium posiadają stosowne wykształcenie i kwalifikacje do interpretacji wyników badań.

Od ich decyzji zależy jakość odlewów aluminiowych. Do badania struktury materiałowej służą mikroskopy optyczne, które pozwalają nam analizować strukturę materiału. Pracownicy laboratorium wytrzymałościowego przygotowują zgłady badanych materiałów, dokonują ich oceny oraz wydają stosowne orzeczenia z badań. Jakość i wytrzymałość wyprodukowanych wyrobów oceniana jest na najnowocześniejszych urządzeniach do badań niszczących. Do zadań laboratorium należą również badania warstw anodowanych i przetopowych, grafit, dyfuzja.

Jakosc   Badanie Skladu Chemicznego Al

Badanie składu chemicznego aluminium

Badanie jest wykonywane dwukrotnie na spektrometrach w celu zagwarantowania zgodnego składu chemicznego.

Wykonywane są także badania jakości stopu pod kątem porowatości gazowej, co ma na celu wyeliminować potencjalne wady materiałowe.

Kontrola Rtg

Kontrola RTG

Urządzenie wykonujące badania RTG stanowi alternatywne rozwiązanie dla badań NDT. Wykrywa porowatości skurczowe, niedolewy wewnętrzne, nieciągłości materiału tłoka.

Trasa Pomiarowa

Obróbka mechaniczna

Jakosc EC

EC

Prądy wirowe pozwalają zidentyfikować obecność wad materiałowych na powierzchni komory spalającej tłoka, a także na powierzchni otworu sworzniowego.

Jakosc SPC

SPC

Dbając o stabilny przebieg procesu został wdrożony system SPC (Statistical Process Control), który ma na celu sterować i nadzorować proces obróbki mechanicznej jak również proces odlewnictwa w związku z nadzorowaniem twardości odlewów.

JAKOSC   US

US

Badania ultradźwiękami pozwala na wykrycie wadliwej przyczepności elementów wewnątrz struktury tłoka (wkładki alfin)

Laboratorium długości i kąta

Laboratorium Dl Kata 01

W pełni wyposażone laboratorium długości i kąta zajmuje się wykonywaniem pomiarów i badań z zakresu: długości i kąta, błędów kształtu i położenia, a także chropowatości.

Laboratorium Dl Kata 02

Wykwalifikowany personel ma uprawnienia do wykonywania badań, pomiarów i wzorcowań urządzeń pomiarowych, tak aby spełnione były potrzeby klienta oraz organów stanowiących.

Obróbka powierzchniowa

Obrobka Powierzchniowa

Dbając o najwyższą jakość wyrobów, Federal-Mogul Powertrain przeprowadza zaawansowane procesy kontroli jakości morfologii powłok tłoka gwarantujące prawidłową pracę i zwiększoną żywotność tłoka.

Przykłady kontroli jakości po obróbce powierzchniowej:
· Oiljet
· Solvent test
· Laboratorium (stężenia, składy chemiczne, badania struktury grafitu, kontrola procesu

Certyfikaty


Federal-Mogul Powertrain nieustannie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku i potrzebom odbiorców o czym świadczy ciągłe doskonalenia jakości. Dbamy o najwyższą jakość produktów pamiętając o tym, aby wyrób trafiający do klienta spełniał wszelkie wymagania norm jakościowych.

Nieustanne audity klientowskie jak i systemowe kończące się sukcesem są dowodem na to, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom obowiązującym u nas normom jakościowym IATF 16949:2016, ISO 9001:2015.