Klienci

80 zadowolonych klientów

Współpracujemy z wieloma podmiotami, dzięki czemu jesteśmy w stanie przedstawić naszym klientom najwyższą jakość naszych tłoków. Nieustannie rozwijamy zasoby i kompetencje, szybko reagując na zmiany zachodzące na światowych rynkach, tak aby spełniać wymagania kontrahentów w kraju oraz za granicą. (interaktywna mapka)

Mapa Świata - Interaktywna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - koncesja Nr B-003/2019


Koncesja Nr B-003/2019 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
- wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w poz.: WT III, WT IV, WT V, WT VII, WTXII i WT XIV Załącznika Nr 2 - wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT, do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
- obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w poz. WT XIII Załącznika Nr 2 - Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT do ww. rozporządzenia.