Safety First

”Safety first!”

Rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla naszych pracowników na temat bezpieczeństwa palców i rąk podczas pracy w obszarze produkcji. Pierwsze szkolenia z pracownikami przeprowadza Prezes Zarządu Adam Krępa.

Jak pokazują badania i analizy-źródłem poważnych urazów są niebezpieczne zachowania bądź nieprzestrzeganie wymagań procedur dotyczących bezpieczeństwa. Konsekwencją urazów mogą być amputacje lub inne poważne wypadki.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!
STOP – przygotuj się do pracy:
Czy jasno rozumiesz swoje zadania?
Czy wiesz i rozumiesz jak bezpiecznie wykonywać zadania?
Czy rozumiesz ryzyko związane ze swoją pracą?
Czy masz odpowiednie narzędzia i wyposażenie do wykonania zadania?
Czy masz odpowiednie środki ochrony indywidualnej?
POMYŚL I ZIDENTYFIKUJ potencjalne zagrożenie i ryzyko w miejscu pracy!
DZIAŁAJ i zastosuj określone środki zapewniające bezpieczeństwo!
WYKONAJ zadanie w bezpieczny sposób. Nie ma powtórek!

”Safety first!”

Powrót Powrót