Kariera

Aktualne oferty pracy

Nie znalazłeś interesujących ofert?
Pokaż nam swój potencjał – prześlij aplikację:

Aplikuj do bazy kandydatów Zgłoś się na praktykę/staż Praca w Utrzymaniu Ruchu
Kariera

Kariera w FM Gorzyce

Rekrutacja

Rekrutacja

Praktyka I Staże

Praktyka i staże

Dołącz do naszego zespołu i bądź częścią środowiska zawodowego, które promuje sukces osobisty i satysfakcję  z kariery!

Dołącz do naszego zespołu i bądź częścią środowiska zawodowego, które promuje sukces osobisty i satysfakcję z kariery!

W naszej firmie działamy w środowisku pracy wspierającym innowacyjne myślenie. Oferujemy możliwość zdobycia cennych doświadczeń zawodowych, pracę z wysokiej jakości produktami i markami uznawanymi na całym świecie, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i we współpracy z zaangażowaną grupą wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów.

Szeroki profil działalności daje niepowtarzalne możliwości kariery zawodowej w następujących obszarach: inżynierii, finansów, logistyki, zasobów ludzkich, zapewnienia jakości, utrzymania ruchu, obsługi nowoczesnych linii produkcyjnych.

Kluczowe wartości i komunikacja

Kluczowe wartości i komunikacja

W Federal-Mogul Gorzyce komunikacja jest istotna na wszystkich poziomach organizacyjnych. Regularna i otwarta komunikacja sprzyja jasności sytuacji oraz buduje zaufanie pomiędzy pracownikami, co tworzy pozytywne środowisko pracy oraz wpływa na zwiększenie satysfakcji z pracy.

Chcemy, aby nasze kluczowe wartości były obecne w kulturze, praktyce i w relacjach panujących w naszej organizacji. Dbając o pozytywną atmosferę w miejscu pracy, możemy osiągać lepsze wyniki, stworzyć więcej rozwiązań oraz zaoferować lepsze usługi klientom na całym świecie. Różnorodność wzbogaca środowisko pracy i pomaga zbudować efektywne relacje pomiędzy pracownikami, pomiędzy pracownikami a firmą, oraz z naszymi dostawcami, a także ze społecznością, w której żyjemy i pracujemy.

Rozwój i szkolenia

Rozwój i szkolenia

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o. o. przywiązuje szczególną uwagę do rozwoju i szkolenia swoich pracowników. Jako pracodawca mamy świadomość tego, że szkolenia rozwijają umiejętności, kompetencje i poszerzają wiedzę naszych pracowników, a odpowiednio przeszkolona kadra stanowi o sukcesie całej organizacji.

Dlatego umożliwiamy naszym pracownikom dostęp do szerokiej gamy szkoleń i kursów specjalistycznych prowadzonych przez naszych doświadczonych wewnętrznych ekspertów, a także przez rzetelne i sprawdzone firmy szkoleniowe. Pracownicy mają także możliwość korzystania z oferty szkoleń e-learningowych dostępnych za pośrednictwem korporacyjnej platformy internetowej.

Zachęcamy również naszych pracowników do rozwijania swoich kompetencji językowych, poprzez uczestnictwo w organizowanych przez Federal-Mogul Gorzyce kursach językowych prowadzonych przez doświadczonych polskich lektorów, a także native speakerów.

Ponadto, za niezwykle cenne źródło czerpania wiedzy oraz sposobu podnoszenia umiejętności, nasi pracownicy uznają możliwość uczenia się i zdobywania doświadczeń, poprzez pracę w zespole znakomitych specjalistów w kraju oraz innych placówkach korporacji na świecie.

Kogo szukamy

Kogo szukamy

Do naszego zespołu poszukujemy osób wysoce zmotywowanych do pracy oraz zaangażowanych w wykonywanie powierzanych im zadań i obowiązków. Ponieważ poprzez innowacyjne podejście tworzymy wartość naszej firmy, wśród kandydatów szczególnie cenimy kreatywność i nieszablonowe podejście do problemów. Zależy nam, aby kandydaci do pracy chcieli nieustannie się rozwijać oraz realizować zawodowe aspiracje, dlatego stwarzamy im możliwość ciągłego doskonalenia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji. Ponieważ przede wszystkim jesteśmy zespołem, cenimy sobie kandydatów, którzy swoje cele potrafią osiągać w atmosferze współpracy z innymi. Praca w międzynarodowym środowisku wymaga od naszych pracowników znajomości języków obcych, dlatego poszukujemy specjalistów w swoich dziedzinach posiadających wysokie kompetencje w zakresie znajomości przede wszystkim języka angielskiego i niemieckiego.

Jak aplikować

Jak aplikować

Zachęcamy do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych do naszej bazy danych kandydatów w formie elektronicznej. Informacje o wszystkich aktualnie prowadzonych rekrutacjach dostępne są w zakładce „Kariera”. Po wybraniu rekrutacji i interesującego Cię stanowiska, należy wybrać przycisk „Aplikuj”, po kliknięciu, którego otworzy się formularz rekrutacyjny z możliwością dodania pliku CV oraz listu motywacyjnego. Jeżeli w tym miejscu nie ma żadnych interesujących Cię rekrutacji, zachęcamy do złożenia aplikacji do bazy danych kandydatów za pośrednictwem przycisku „Aplikuj do bazy kandydatów”, w przypadku pojawienia się nowych ofert, kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Proces rekrutacji i selekcji

Proces rekrutacji i selekcji

Po wstępnej selekcji aplikacji, kandydaci zakwalifikowani do procesu rekrutacyjnego zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne do siedziby naszej firmy w Gorzycach. Rozmowy w ramach pierwszego etapu rekrutacji odbywają się na poziomie działu/pionu, do którego rekrutowany jest pracownik. Kandydaci poznają swojego bezpośredniego przełożonego oraz swoje potencjalne miejsce pracy, oceniana jest ich wiedza merytoryczna, predyspozycje do pracy na danym stanowisku oraz znajomość języków obcych. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu są zapraszani na rozmowy z wyższą kadrą zarządzającą, które wspólnie z kierownikiem danego pionu podejmuje decyzję o zatrudnieniu. Kandydaci, którzy brali udział w rozmowach, informowani są o wynikach i zakończeniu procesu rekrutacyjnego e-mailowo lub telefonicznie.

Praktyki i staże

Praktyki i staże

Federal-Mogul Gorzyce angażuje się we współpracę z lokalnymi placówkami oświaty, wspierając młodzież w wyborze swojej ścieżki zawodowej. W centrum naszego zainteresowania jest promocja szkolnictwa zawodowego, dlatego stwarzamy możliwość odbywania praktyk uczniom szkół średnich, by mogli poznać swój wybrany zawód w praktyce. Dużą popularnością wśród młodzieży szkolnej cieszą się też organizowane corocznie Dni Otwarte zakładu.

Chcąc dotrzeć do absolwentów uczelni wyższych, Federal-Mogul Gorzyce prezentuje zakres działalności firmy  i swoją ofertę pracy za pośrednictwem akademickich biur karier oraz podczas targów pracy organizowanych przez uczelnie wyższe. Można nas spotkać m.in. podczas Targów Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademickich Targów Pracy w Rzeszowie.

European Graduate Program

European Graduate Program

Jest to program stażowy dedykowany absolwentom. Głównym założeniem projektu jest kształcenie przyszłych liderów.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji (analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa telefoniczna w języku angielskim, AC), otrzymują dwuletni kontrakt, w ramach którego pracują po pół roku w różnych lokalizacjach korporacji Federal-Mogul (region EMEA).

W tym czasie zdobywają doświadczenie, uczestnicząc w różnorodnych projektach pod okiem mentora. Dzięki praktycznej nauce w międzynarodowym środowisku, u boku światowej klasy specjalistów, absolwenci mają szansę na płynne wejście w środowisko zawodowe oraz doskonalenie swoich kwalifikacji, aby w przyszłości objąć samodzielną rolę menedżerską.

Jeśli jesteś absolwentem lub studentem ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich, znasz bardzo dobrze język angielski i chcesz rozwijać się w branży motoryzacyjnej aplikuj na stronie www.federalmogul.com/careers