System zarządzania energią

Tenneco Polityka Energetyczna

ISO 50001:2018

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. wdrażając System Zarządzania Energią w oparciu o normę ISO 50001:2018
oraz realizując zobowiązania wynikające z przyjętej Polityki Energetycznej, dokłada wszelkich starań,
aby w wprowadzonych procesach produkcyjnych racjonalnie gospodarować nośnikami energii. Swoimi działaniami wychodzi naprzeciw wymaganiom prawnym Unii Europejskiej jak również ustawodawstwa polskiego.


ISO 50001 2018