Strategia Podatkowa

Zgodnie z art.27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych informacja o strategii podatkowej realizowanej w roku podatkowym.